ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató adatai:

 • Holland Pázsit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla u 34. IV. em. 2.
 • Képviseli: Papp Ákos ügyvezető
 • Adószám: 23975521-2-43
 • Cégjegyzék szám: 01-09-987325
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Webhely, webáruház: https://hollandpazsit.hu/
 • Telefon: +36 (30) 502 9348
 • Email: info@hollandpazsit.hu
 • Bemutatóterem: 1138 Budapest, Bodor utca 1., B épület. fsz 1.

Bemutatóterem nyitvatartása:

Hétfő-Péntek: 9:00-17:30
Szombaton: 10:00-14:00
Vasárnap: Zárva

mint termékértékesítő, szolgáltatás nyújtó (a továbbiakban, mint Holland Pázsit)

1. Preambulum

1.1 | Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Holland Pázsit és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók (magánszemélyek), illetve jogi személyek és egyéb szervezetek (a továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Holland Pázsit és a Megrendelő a továbbiakban együttesen, mint Felek.

1.2 | Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amelynek tárgya termékértékesítés.

1.3 | A Holland Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy amennyiben a termékértékesítés mellett szolgáltatásnyújtás – így különösen pázsit telepítés és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása – is történik, úgy a Felek közötti jogviszonyra eltérő általános szerződési feltételek irányadóak, amelynek rendelkezésére bocsátása a megrendelés leadását megelőzően kötelezően megtörténik Megrendelő részére az eljáró ügyintéző által.

1.4 | Az ÁSZF és annak minden módosítása a Holland Pázsit által a Holland Pázsit honlapján (https://hollandpazsit.hu/) nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Holland Pázsit általi visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és letölthetők a következő weboldalról: https://hollandpazsit.hu/

1.5 | Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki a Holland Pázsittól terméket (pl.: gondozásmentes pázsitot) vásárol. Ezen személy a továbbiakban, mint Megrendelő.

1.6 | Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és Holland Pázsit között létrejövő egyedi szerződés részévé válik.

1.7 | A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet;
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

2. A Szerződő Felek

2.1 | Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre a Felek között, határozatlan időtartamra.

2.2 | A vásárláshoz Megrendelő regisztrációja szükséges, amely megkönnyíti a későbbi vásárlásait, mert a Megrendelőnek a regisztrációval már csak be kell jelentkeznie és a Webáruház megjegyzi az adatait.

3. A szerződés tárgya

3.1 | A szerződés tárgya a Holland Pázsit által forgalmazott termékek (így különösen a speciális gondozásmentes pázsit).

3.2 | Holland Pázsit ismételten tájékoztatja Megrendelőt, hogy amennyiben a megrendelés tárgya – egészben vagy részben – pázsittelepítés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, úgy a felek jogviszonyára jelen ÁSZF-től eltérő, de minden esetben előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátott általános szerződési feltételek irányadóak.

3.3 | Holland Pázsit tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére kizárólag egyedi árajánlat útján kerülhet sor, így ezen szolgáltatások nem rendelhetőek meg a Webáruházon keresztül.

4. Általános tudnivalók a megvásárolható termékekről

4.1 | A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a Holland Pázsit honlapja tartalmaz tájékoztatást, amelyben feltüntetésre kerül a termék neve, leírása, ajánlott célja, valamint a termék fotója. A megjelenített képek illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól. A Holland Pázsit nem vállal felelősséget a honlapon közzétett illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti eltérés tekintetében.

4.2 | A Webáruházban feltüntetett árak bruttó (fogyasztói) árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót.  Holland Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy a szállítási költség és az utánvétel költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett (fogyasztói) árak nem tartalmazzák. Csomagolási költség felszámítására nem kerül sor.

4.3 | A Holland Pázsit jogosult akciók/ akciós árak bevezetésére, amelynek részleteiről, így különösen az akció feltételeiről, annak pontos időtartamáról teljeskörűen tájékoztatja Megrendelőt. A Holland Pázsit az akció részleteit a honlapon közzéteszi.

4.4 | A Holland Pázsit minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a honlapon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

4.5 | A termékek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg.

5. A szerződéskötés, rendelés folyamata, rendelés teljesítése

5.1 | A Webáruházban elektronikusan tett megrendelések a Holland Pázsit Kft-hez érkeznek, amelyek visszaigazolása elektronikus úton 1 napon belül megtörténik, valamint a Holland Pázsit Kft. a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat is megküldi elektronikus úton a Megrendelő részére.

5.2 | A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak, továbbá rendelésének módosítására.

5.3 | A Webáruházon keresztül leadott megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma archiválásra kerül, az utólag visszakereshető.

5.4 | A Megrendelő a rendelés elküldésével automatikusan elfogadja a Holland Pázsit Általános Szerződési Feltételeit, amelyek szintén megtalálhatóak a webáruház honlapján.

5.5 | A Holland Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy a rendelés leadása az alábbiak szerint történhet:

 • Első lépésként Tegye a kosárba a megvásárolni kívánt terméket, amely ezután megtalálható a kosárban.
 • Ezt követően lehetőség nyílik további termékek böngészésére, vásárlására, ekkor a „Folytatom a vásárlást” gombra szükséges kattintani.
 • Amennyiben befejezte a válogatást, úgy nyomja meg a „Tovább a pénztárhoz” gombot.
 • A pénztárnál – amennyiben még nem regisztrált – lehetősége nyílik a regisztrációra.
 • Ezt követően a „rendelés áttekintése ablakban” láthatja rendelése összegzését a fizetendő összeggel.
 • Amennyiben megfelelőnek látja a rendelése tartalmát, úgy nyomja meg a „Megrendelés” gombot.
 • Megrendeléséről emailben hamarosan visszaigazolást kap. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza.

5.6 | A megrendelés leadását követően történik a megrendelés feldolgozása az alábbiak szerint:

 • A megrendelés feldolgozása hétfőtől csütörtökig 9.00-16.30-ig, pénteken 9.00-14.00-ig történik.
 • A Megrendelő bármely napon – ideértve az ünnep- és munkaszüneti napokat egyaránt -, továbbá bármely napszakban leadhatja megrendelését, ugyanakkor annak feldolgozására csak az azt követő munkanapon kerül sor.
 • Az általános teljesítési határidő 20 munkanap.
 • A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Holland Pázsit nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

5.7 | A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Amennyiben az adott termékből a Holland Pázsitnál nincs akkora készlet, amelyet a Megrendelő meg szeretne rendelni, a Holland Pázsit erről tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét, hogy módosítsa a rendelését, vagy tájékoztatja a beszerzés várható idejéről.
 • Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Holland Pázsit haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 • Amennyiben részteljesítésre kerülne sor a Holland Pázsit felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetést és beleegyezést követően teljesít.
 • A Holland Pázsit fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben esetben a Holland Pázsit haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
 • A Holland Pázsit nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás (webáruház) leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 • A Holland Pázsit nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

5.8 | A rendelés teljesítésének folyamata az alábbi:

 • A rendelés szállítása futárszolgálattal, saját kiszállító brigáddal vagy egyénileg is történhet
 • Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni az. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Holland Pázsitnak nem áll módjában elfogadni.
 • A futárszolgálat munkanapokon, 8 és 17 óra között teljesíti a megrendeléseket. Szállítási címként kérjük, hogy olyan címet jelöljön meg, amikor ebben az időben a megadott címen tartózkodik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a futárszolgálat a csomag kézbesítését kétszer kísérli meg a Megrendelő részére, az át nem vett csomagot pedig ezután a Holland Pázsit részére visszaszállítja, amely esetben a szállítási költséget a Holland Pázsit a Megrendelőre terheli.
 • Futárszolgálattal történő szállítás esetén a csomag átvételével egyidejűleg a futárszolgálat felé utánvétes fizetési móddal is fizethet a Megrendelő.
 • A kiszállítás és az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt bizonylat szolgál.
 • Ha a Holland Pázsitnál a megrendelt áru szállításával kapcsolatban akadályoztatás lép fel, azt a Holland Pázsit a Megrendelővel elektronikus úton, vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt.
 • A Holland Pázsit jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.
 • A kiszállítás díja Budapesten belül 9.900 Ft, vidéki szállítás esetén kilométer díjat számolunk fel,amelynek a díja 100,-Ft/km. A kilométer oda-vissza értendő.

6. Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

6.1 | A Megrendelő a Holland Pázsit hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

6.2 | A Megrendelő választása szerint – a Termék természetének a figyelembevételével – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Holland Pázsit költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

6.3 | Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.4 | A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Holland Pázsittal, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.5 | A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Holland Pázsittól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.6 | A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.7 | A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.8 | Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, ezen határidő elteltével jogosultságát elveszti.

6.9 | Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

6.10 | A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

6.11 | A Holland Pázsit az értékesített termékek vonatkozásában további jótállást vállal a telepített termékekre abban az esetben, ha azok telepítése a Holland Pázsit, vagy minősített telepítő partnerei által történik. Jelen pontban foglalt jótállás részleteit a szolgáltatásnyújtásra szolgáló ÁSZF tartalmazza.

6.12 | A Holland Pázsit valamennyi termékére – függetlenül attól, hogy annak telepítése minősített telepítő által történt – 8 év időtartamra jótállást vállal arra az esetre, ha a termék a napsugárzás következtében kifakul. Jelen pontban foglalt jótállás kizárólag a napsugárzás eredő fakulás esetére vonatkozik és annak keretében kizárólag a pázsit kicserélésére kerülhet sor.

7. Az elállási és felmondási jog

7.1 | A Holland Pázsit 3 napos elállási vagy felmondási lehetőséget biztosít.

7.2 | Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Holland Pázsit részére. Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a Holland Pázsit haladéktalanul visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát, továbbá akkor ha a Holland Pázsit a teljesítést még nem kezdte meg.

7.3 | Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Holland Pázsit haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 3 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal egyező fizetési módot alkalmazunk a Holland Pázsit részéről, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

7.4 | A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 8 napon belül küldje vissza a Holland Pázsit részére. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.  A határidő betartottnak minősül, ha a 8 napos határidő letelte előtt a termék megérkezik a Holland Pázsit részére. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

7.5 | Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a Holland Pázsit részére visszajuttatni, továbbá amennyiben megkísérelte telepíteni az elállási joga nem illeti meg. A Holland Pázsit fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását, és a benne lévő termék vizsgálatát – a beérkezést követően – kamerával rögzítse.

7.6 | A Holland Pázsit a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Adatvédelem

8.1 | Az egyedi megrendelések felvételére kizárólag a Holland Pázsit Adatvédelmi tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően kerülhet sor.

Adatkezeléssel érintett adatok köreMegrendelő neve, email cím, telefonszám, lakóhely, telepítési hely
Adatkezelés céljamegrendelés – termékvásárlás, szolgáltatás nyújtás

számlázás – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

Adatkezelés jogalapjaaz érintett önkéntes hozzájárulása az adatai megadása során

számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartamaszámlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év

8.2 | A Holland Pázsit részletes Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken ismerhető meg: www.hollandpazsit.hu

9. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

9.1 | A Holland Pázsit maximálisan törekszik arra, hogy valamennyi megrendelést szerződésszerűen, kíváló minőségben teljesítsen. Amennyiben Megrendelő mégis panasszal kíván élni a teljesítés kapcsán, úgy ezt e-mail formájában vagy ajánlott levél útján, továbbá szóban megteheti a Holland Pázsit részére.

9.2 | A Holland Pázsit a panaszt 30 napon megvizsgálja, szükség esetén helyszíni felmérést végez. A panaszról a Holland Pázsit jegyzőkönyvet vesz fel. Megrendelő a panasz kivizsgálása során köteles együttműködni. Amennyiben panasszal a Holland Pázsit nem ért egyet, úgy elutasító álláspontját megindokolja és erről tájékoztatja a Megrendelőt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és szükség esetén az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátja.

9.3 | A Holland Pázsit a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen panasz esetén átadja a fogyasztónak, minden más esetben pedig a panaszról való döntéssel egyidejűleg megküldi a fogyasztó részére.

9.4 | Amennyiben a Megrendelő a panasz kezelésével, a Holland Pázsit eljárásával nem ért egyet jelen pontban foglalt jogérvényesítési lehetőségeivel élhet, felkeresheti az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, békéltető testületet, valamint bíróságot. A Holland Pázsit a hatóságok eljárása során együttműködik a jogviták lezárása érdekében.

9.5 | Fogyasztóvédelmi hatóság

9.6 | Békéltető testület:

 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Web: https://www.bekeltetes.hu/

9.7 | Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

9.8 | Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Holland Pázsit nem köteles alkalmazni.

Hatályos: 2020. 09.05 napjától